Tak til...

Grønnegårds Teatrets forestillinger kan ikke lade sig gøre uden den store opmuntring, støtte og opbakning vi møder fra flere sider. Grønnegårds Teatrets aktiviteter er således muliggjort med støtte fra offentlige myndigheder, private donatorer, fonde og erhvervsliv. 


Tak til:
 

Designmuseum Danmark www.designmuseum.dk
Københavns Kommune www.kk.dk  
Danske Kunsthåndværkere www.danskekunsthaandvaerkere.dk

Odd Fellow Palæet http://oddfellow.dk

 

Wilhelm Hansen Fonden

Augustinus Fonden

Nordea-fonden
A.P. Møller Fonden
Knud Højgaards Fond
Trepilefonden

Knud og Rigmor Wiedemanns Fond
Aase og Ejnar Danielsens Fond
Konsul George Jorck og Hustru Emma Jorck's Fond

Toyota-Fonden
Arne V. Schleschs Fond
Ernst B. Sund Fonden
Det Obelske Familiefond
Politiken-Fonden

Simon Spies Fonden

Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond
Scandinavian Tobacco Groups Gavefond

Carlsen-Langes Legatstiftelse
Frimodt-Heineke Fonden

Kong Christian den Tiendes Fond

Lasson-Andersens Fond

 


 

Grønnegårds Teatret | Bredgade 66 | 1260 København K
> del
Grønnegårds Teatret | Bredgade 66 | 1260 Kbh K