Tak til...

Grønnegårds Teatrets forestillinger kan ikke lade sig gøre uden den store opmuntring, støtte og opbakning vi møder fra flere sider. Grønnegårds Teatrets aktiviteter er således muliggjort med støtte fra offentlige myndigheder, private donatorer, fonde og erhvervsliv. 


Tak til:
 

Designmuseum Danmark www.designmuseum.dk
Københavns Kommune www.kk.dk  
Danske Kunsthåndværkere www.danskekunsthaandvaerkere.dk

Odd Fellow Palæet http://oddfellow.dk

 

Wilhelm Hansen Fonden

Nordea-fonden

Augustinus Fonden

Trepilefonden

A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til Almene Formaal

Knud Højgaards Fond

Politiken-Fonden

Toyota-Fonden

Knud og Rigmor Wiedemanns Fond

Aase og Ejnar Danielsens Fond

Arne V. Schleschs Fond

Konsul George Jorck og Hustru Emma Jorck's Fond

Ernst B. Sund Fonden

Scandinavian Tobacco Group's Gavefond

Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond

Det Obelske Familiefond

Simon Spies Fonden

Frimodt-Heineke Fonden

Carlsen-Langes Legatstiftelse
Kong Christian den Tiendes Fond

Lasson-Andersens Fond

 


 

Grønnegårds Teatret | Bredgade 66 | 1260 København K
> del
Grønnegårds Teatret | Bredgade 66 | 1260 Kbh K