Grønnegårds Teatret
Grønnegårds Teatret

Grønnegårds Teatret er "teatret uden fast tag over hovedet". Grønnegårds Teatret spiller bevægende teater - baseret på såvel klassiske som moderne tekster, sidstnævnte med baggrund i den vesteuropæiske historie og myte. Grønnegårds Teatret forholder sig ikke nødvendigvis til historien og traditionen med udgangspunkt i eksperimentet, men ser derimod på disse med kritiske og moderne øjne med respekt for seriøsiteten, fagligheden og erfaringen. 

Grønnegårds Teatret er et lille storbyteater i Københavns Kommune og er derudover støttet af en lang række erhvervsvirksomheder og fonde. 

Grønnegårds Teatret er en fond, hvis bestyrelse består af Connie Hedegaard (formand), Jens Gehl (næstformand), Anne-Lise Basse, Lotte Toftemark, Geert Bjørn Hansen og Jan Holm Møller. 

Grønnegårds Teatrets ledelse varetages af teaterchef og skuespiller Steen Stig Lommer.
I teatrets administration er tilknyttet på fuld tid administrationschef Micaëla Strøbye og produktionsleder Bjarne Olsen samt på deltid billetchef Claus de Lichtenberg og kommunikationschef Tine Selmer Bertelsen. Herudover tilknyttes i kortere eller længere perioder løbende teknisk og kunstnerisk personale til de enkelte produktioner.

Grønnegårds Teatret | Bredgade 66 | 1260 København K
> del
Grønnegårds Teatret | Bredgade 66 | 1260 Kbh K